TENAX DEUTSCHLAND

Fondata nel gennaio 2016, Tenax Deutschland è la filiale più recente del Gruppo. Ha sede ad Augusta, nel cuore della Baviera, a poca distanza dai principali centri di estrazione del marmo Jura e della pietra naturale Solnhofen. Questa filiale gestisce le zone chiave per il mercato europeo dei  fabricator: la Germania e i restanti Paesi del Nord Europa.

Tenax Deutschland presso la sua sede, oltre a uffici e magazzino, dispone di una sala dedicata alle applicazioni e agli incontri formativi dedicati a professionisti e distributori.

COMUNICA CON LA FILIALE
Terlaner Str. 7, 86165
Augsburg - Germany
Tel: +49 (0) 821 650 75 866
E-mail: tenax-deutschland@tenax.it

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.