TENAX SUDAFRICA

Nasce nel 2009 dall’esigenza di seguire con celerità ed efficienza il mercato lapideo sudafricano. La sede di Johannesburg, con il suo staff di 2 persone, e l’estesa rete di rivenditori permettono a Tenax Sudafrica una distribuzione capillare dei prodotti Tenax in tutto lo stato. 

Sita a Johannesburg, la filiale Tenax Sud Africa nasce da un’esigenza del mercato di avere a disposizione il prodotto Tenax in tempi celeri.  La filiale serve il mercato locale di Johannesburg sia direttamente sia con una rete di distributori volta a coprire l’intero stato. Questa sede comprende al suo interno uno staff di 2 persone.

CEO: Simone Daga                    
Sales and Operation: Johan Kruger / Andrea Barbieri
Assistenza tecnica: Mario Mattei / Marco Pescini
COMUNICA CON LA FILIALE
194 Derby Road 2094
KENSINGTON SOUTH AFRICA
Tel: +0027829231359
E-mail: info@tenaxsa.co.za

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.