TENAX DO BRASIL

Tenax Do Brasil ha sede a Serra, un Comune dello Stato dell'Espírito Santo, dove è concentrata oltre il 70% dell’industria lapidea brasiliana. Con una superficie complessiva , tra uffici e magazzini, di 4.000 mq questa filiale opera all’interno di un polo fondamentale per l’internazionalizzazione del Gruppo.

Con uno staff di 27 persone, composta da tecnici ed area manager, Tenax Do Brasil è in grado di servire gran parte del mercato brasiliano nel settore delle pietre ornamentali.

COMUNICA CON LA FILIALE
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, Civit II
N° 223, Lado Impar - Serra (ES) - Brasil
Tel: +55 27 3038-7525
Fax: +55 27 3038-7525
E-mail: tenaxbr@tenaxbr.com.br

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.