TENAX ESPAÑA

Dopo alla joint venture realizzata nel 2015 con Químicas de Novelda, Tenax España ha incrementato la propria presenza all’interno del mercato spagnolo. Ha sede a Novelda (Alicante), un centro nevralgico per il settore lapideo nel sud Spagna. Questa filiale può contare su uno staff di 12 persone e, anche attraverso le collaborazioni con numerosi distributori locali, è in grado di servire in maniera capillare tutta la penisola iberica.

Con magazzino e uffici la superficie di Tenax España raggiunge i 4.000 mq; nel maggio del 2016, poi, è stato inaugurato un nuovo Tenax Shop di 300 mq, dove si possono reperire tutti i prodotti del Gruppo.

COMUNICA CON LA FILIALE
TENAX ESPAÑA (QUIMICAS NOVELDA – Tenax Shop Novelda) Camí de Castella, 2 C 03660 Novelda (Alicante)
Tel: 965603343 – 865772566
Fax: 965602452
E-mail: Info@quimicasnovelda.com
WWW: www.tenax.it

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.