TENAX USA

Da vent’anni a questa parte, la filiale statunitense di Tenax ha sede a Charlotte (NC). La sua superfice di 25.000 mq ospita sia gli uffici commerciali che il magazzino ed il suo team, composto da area manager e tecnici qualificati, è in grado di seguire e soddisfare le esigenze di tutti i clienti del Nord America, garantendo un servizio rapido ed efficace.

Per garantire una capillare distribuzione dei prodotti, Tenax Usa si avvale di una rete di distributori che, oltre agli Stati Uniti, copre anche le isole dei Caraibi, il Messico e il Canada.

COMUNICA CON LA FILIALE
7606 Whitehall Executive
Center Dr. Unit 400 - Charlotte, NC 28273
Tel: 1
E-mail: sales@tenaxusa.com

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.