TENAX IRAN

Presente sul mercato iraniano da moti anni, Italsab (Tenax Iran) raggiunge tutto il territorio iraniano, sia direttamente che attraverso una qualificata rete di agenti locali. La sede amministrativa è a Teheran, mentre il centro logistico/distributivo ed assistenza tecnica si trova ad Esfahan, città al centro dell’Iran e di una zona ad alta densità di aziende del settore, da cui è possibile raggiungere velocemente clienti in tutto il paese.

Con il suo staff di 11 persone Tenax Iran è in grado di seguire la commercializzazione e l’assistenza tecnica di tutti i prodotti Tenax.

COMUNICA CON LA FILIALE
2nd Floor, #46, Tajbakhsh St., Aghazadeh far Ave., Mirdamad Blvd., Tehran – IRAN Post Code: 19
Tel: +98 21 22261347 – 26421459 & 26421508
Mobile: +98 912 824 0819
Fax: +98 21 26421523

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.