NETFIX A+B

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN
Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ công của lưới và mat trên mặt sau của tấm đá tự nhiên và gạch.

Việc sử dụng sản phẩm này, với công thức sáng tạo của nó, cho phép cải thiện độ bám dính của chất kết dính từ việc đặt / vữa xi măng lên tấm.

Nó cũng cung cấp cho các tài sản chống ma túy vật chất.

Tính năng

+ Độ bám dính tuyệt vời với vữa không tương thích với hệ thống epoxy tiêu chuẩn
+ Sức đề kháng cơ học tuyệt vờiSức đề kháng cơ học tuyệt vời
+ Đặc tính chống tự ái tuyệt vờiĐặc tính chống tự ái tuyệt vời

Chắc Chắc

Miêu tả

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN
Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ công của lưới và mat trên mặt sau của tấm đá tự nhiên và gạch.

Việc sử dụng sản phẩm này, với công thức sáng tạo của nó, cho phép cải thiện độ bám dính của chất kết dính từ việc đặt / vữa xi măng lên tấm.

Nó cũng cung cấp cho các tài sản chống ma túy vật chất.

Tính năng kỹ thuật

    Vấn đề: tách rời vật liệu đá võng mạc được đặt bằng keo đặt xi măng

Giải pháp: Việc sử dụng Netfix cung cấp một sức mạnh trái phiếu của hơn 3 lần

Download

Điền vào mẫu dưới đây để biết thêm thông tin về sản phầm này

Tôi đống ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi,bằng sms và/ hoặc email thông tin và truyền thông tin quảng cáo,cũng như bản tin của Chủ sở hữu liên quan đến các sáng kiến và /hoặc chi nhanh của riêng mình

sản phẩm liên quan

Keo Dán Đá Tenax Strong Edge 45

Keo Dán Đá Tenax Strong Edge 45

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
POLICARE NEUTRO

POLICARE NEUTRO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
COUNTER PRO

COUNTER PRO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
QUARTZ SHIELD

QUARTZ SHIELD

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LUXLINE PLUS

LUXLINE PLUS

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LINE PROTECTOR

LINE PROTECTOR

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
TOGLIRESINA GRANITO

TOGLIRESINA GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
T35 GRES

T35 GRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
T18 - T22 GRES

T18 - T22 GRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
T17 - T12 GRES

T17 - T12 GRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
STONELINE 85

STONELINE 85

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
STONELINE 81

STONELINE 81

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
STONELINE 68

STONELINE 68

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SPAZZOLE FILIFLEX + AIRFLEX MARMO

SPAZZOLE FILIFLEX + AIRFLEX MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SPAZZOLE FILIFLEX + AIRFLEX GRANITO

SPAZZOLE FILIFLEX + AIRFLEX GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SPAZZOLA PER SATINATURA FRANKFURT

SPAZZOLA PER SATINATURA FRANKFURT

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SPAZZOLA PER SATINATURA FICKERT CM14

SPAZZOLA PER SATINATURA FICKERT CM14

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SOLIDO QUARZO

SOLIDO QUARZO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SISTEMI EPOSSIDICI STANDARD

SISTEMI EPOSSIDICI STANDARD

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SISTEMI EPOSSIDICI EPOXART

SISTEMI EPOSSIDICI EPOXART

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SISTEMI EPOSSIDICI ABELION

SISTEMI EPOSSIDICI ABELION

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
SINTETICI MARMO

SINTETICI MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
ROCK100 A+B

ROCK100 A+B

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
QUARTZ TONER PLUS

QUARTZ TONER PLUS

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
QUARTZ TONER

QUARTZ TONER

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
PORATEX MARMO

PORATEX MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
POLICARE RAVVIVANTE

POLICARE RAVVIVANTE

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
POLICARE NEUTRAL

POLICARE NEUTRAL

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
MOLE SQ 300

MOLE SQ 300

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
MOLE SQ 250

MOLE SQ 250

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
MAGNESITE MARMO

MAGNESITE MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
MAGNESITE GRANITO

MAGNESITE GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LUXLINE 55

LUXLINE 55

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LUXLINE

LUXLINE

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LUCIDANTI MARMO

LUCIDANTI MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LUCIDANTI GRANITO

LUCIDANTI GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LINEA 2

LINEA 2

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LINEA 1

LINEA 1

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
LINEA

LINEA

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
GRES P90

GRES P90

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
GRES P80

GRES P80

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
GRES P105

GRES P105

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FUSIONGRES

FUSIONGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FINEGRES

FINEGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FILO MARMO

FILO MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FINEGRAIN MARMO

FINEGRAIN MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FINEGRAIN FI-GO GRANITO

FINEGRAIN FI-GO GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FILO GRANITO

FILO GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FILO D MARMO

FILO D MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FILO D GRANITO

FILO D GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
FILIGRES

FILIGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
EVOLUTION - LEVIGATURA MARMO

EVOLUTION - LEVIGATURA MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
EVOLUTION - LEVIGATURA GRANITO

EVOLUTION - LEVIGATURA GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
EVOLUTION - CALIBRATURA MARMO

EVOLUTION - CALIBRATURA MARMO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
EVOLUTION - CALIBRATURA GRANITO

EVOLUTION - CALIBRATURA GRANITO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
EVOGRES

EVOGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOSF

DAKOSF

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS H

DAKOS H

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS EASYGEL 2 SF

DAKOS EASYGEL 2 SF

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS AGLOGEL DUAL

DAKOS AGLOGEL DUAL

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS AGLOGEL

DAKOS AGLOGEL

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 8000

DAKOS 8000

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 61 TIXO

DAKOS 61 TIXO

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 3000 DUAL

DAKOS 3000 DUAL

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 280 E

DAKOS 280 E

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 280

DAKOS 280

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
DAKOS 1

DAKOS 1

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
BISELLO FINEGRES

BISELLO FINEGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm
AIRGRES

AIRGRES

VỮA EPOXY THÀNH PHẦN Vữa epoxy hai thành phần được sử dụng cho các ứng dụng thủ...

đi đến sản phẩm

Tập đoàn TENAX đã và đang mang đến cho khách hàng những NGHIÊN CỨU, CÔNG NGHỆ mới nhất và tốt nhất về bề mặt ĐÁ TỰ NHIÊN, ĐÁ CÔNG NGHIỆP trong hơn sáu mươi năm qua

Tập đoàn TENAX cung cấp các giải pháp hiệu quả và các sản phẩm hiệu suất cao trong toàn bộ chuỗi cung ứng - từ sản xuất công nghiệp đến chuyển đổi và từ xây dựng đến bảo trì.

Tập đoàn TENAX - 100% Made in Italy, luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua mạng lưới 10 chi nhánh tại 5 châu lục, Tenax hợp tác với các chuyên gia hàng đầu và các khách hàng doanh nghiệp Uy tín , TENAX luôn hỗ trợ và cung cấp đội ngũ chuyên gia, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.